Regulamin zawodów

Patronat honorowy
PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZ

Organizatorzy

 1. MORiW GRUDZIĄDZ
 2. Lasy Miejskie Grudziądz

Sponsorzy

 1. La Rive SA- sponsor tytularny
 1. Upowszechnienie triathlonu jako dyscypliny sportu i formy ruchu.
 2. Promocja miasta Grudziądz.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i powiatu.
 1. Impreza odbędzie się w dniu 18.06.2023r. (niedziela)
 2. Start znajdować się będzie w pobliżu wyjścia z wody nad JEZIOREM RUDNICKIM w Grudziądzu.
 3. Strefa zmian (T1 i T2) znajdować się będzie na parkingu przy ul. Spacerowej
 4. Meta i strefa finiszera, znajdować się będą w na plaży
 1. Szczegółowy program imprezy znajduje się w dziale PROGRAM IMPREZY.
 2. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.
 1. Biuro zawodów będzie mieściło się w namiocie na terenie Ośrodka MORiW.
 2. Godziny pracy biura zawodów zostały określone w dziale PROGRAM IMPREZY.
 3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisać kartę zawodnika. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.
 4. W biurze każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy zawierający :
 - czip, czepek, zestaw nr-ów do oklejenia roweru i kasku, nr startowy na bieg
 - zestaw upominków od organizatora i sponsorów
 - materiały informacyjne i reklamowe
 1. Wprowadzanie rowerów do strefy zmian będzie możliwe w granicach czasowych określonych w programie imprezy
 2. Wstęp do strefy zmian mają wyłącznie startujący (na podstawie posiadania nr startowego)
 3. Przy wprowadzaniu roweru do strefy zmian startujący ma obowiązek wykonać polecenia obsługi mające na celu ocenę sprawności roweru. W przypadku stwierdzenia usterki roweru obsługa odmawia wprowadzenia roweru do strefy.
 4. Wprowadzający ma obowiązek posiadać założony kask z zapiętym paskiem oraz widoczny nr startowy (3x kask, 1x sztyca roweru, 1x nr na koszulkę)
 5. Po wstawieniu roweru i opuszczeniu strefy ponowny wstęp będzie możliwy po okazaniu nr-u startowego lub w przypadku kolarza w sztafecie na podstawie kasku oklejonego nr-ami.
 6. Odbiór rowerów ze strefy będzie możliwy w granicach czasowych określonych w programie imprezy WYŁĄCZNIE na podstawie okazania numeru startowego
 1. Impreza zostanie rozegrana zostanie na dystansach 1/4 IM (950m-45km-10,5km) oraz 1/8 IM (475m-22,5km-5,25km) . Na wszystkich dystansach dodatkowo odbędzie się rywalizacja sztafetowa (pływak + kolarz + biegacz).
 2. Pływanie na dystansie 950m lub 475m. Spodziewana temperatura wody ok. 20°C. Głębokość jeziora do 4m. W przypadku temperatury wody powyżej 23 stopni organizator może zakazać startu w piankach.
 3. Rower na dystansie 45km lub 22,5km (odpowiednio 4 lub 2 pętle o długości 11,25km). Trasa płaska, nawierzchnia o bardzo dobrej jakości. Pomiar trasy GPS. Oznaczenia długości trasy co 5 km. Kask sztywny obowiązkowy na całej trasie kolarskiej do momentu odwieszenia roweru na stojak w strefie zmian. Ruch drogowy będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Na trasie rowerowej zawodnicy są zobowiązani do poruszania się prawą stroną jezdni oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów pod groźbą dyskwalifikacji.
 4. Bieg na dystansie 10,5km lub 5,25km. Oznaczenia trasy biegowej co 1km. Pomiar trasy GPS. Na trasie biegowej numer startowy musi być umieszczony z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.
 5. Wyrzucanie śmieci poza wyznaczone przez organizatora strefy zrzutu karane będzie karą czasową doliczaną do ostatecznego wyniku.
 6. Limit czasu ukończenia zawodów: 
  Dla dystansu 1/8 IM: Pływanie (30 minut), Pływanie + rower (1h 30 min.), Pływanie + rower + bieg (2h 30 min.). Dla dystansu 1/4 IM: Pływanie (50 minut), Pływanie + rower (2h 50’), Pływanie + rower + bieg (4h 20 min.)
 1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana oraz napoje izotoniczne, a na mecie dodatkowo owoce.
 2. Toalety będą dostępne w budynku przy plaży oraz w pobliżu strefy zmian
 1. Zabezpieczenie medyczne zostanie zlecone specjalistycznej firmie posiadającej niezbędny sprzęt i kadry oraz doświadczenie w zabezpieczaniu medycznym imprez masowych
 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na wszystkich dystansach (decyduje rok urodzenia)
  K0, M0 (14-17 lat) - tylko dla dystansu 1/8 IM
  K1, M1 (18-29 lat)
  K2, M2 (30-39 lat)
  K3, M3 (40-49 lat)
  K4, M4 (50-59 lat)
  K5, M5 (60 lat i więcej)
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podanych kategorii wiekowych jeżeli w każdej kategorii nie będzie zgłoszonych minimum 10 zawodników lub zawodniczek
 1. Pierwsze trzy zawodniczki i pierwszych trzech zawodników w kategoriach OPEN otrzymają nagrody pieniężne.
 2. Pierwsze trzy zawodniczki i pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 4. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.
 1. W zawodach TRIATHLON GRUDZIĄDZ na dystansach 1/4 IM i 1/8 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.
 2. W zawodach na dystansie 1/8 IM dozwolony jest udział zawodników, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 14 lat, przedstawią dokument tożsamości wraz ze zdjęciem, podpiszą kartę zawodnika oraz dostarczą pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora imprezy.
 1. Zgłoszenia do TRIATHLON GRUDZIĄDZ będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej
 2. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 7 dni od daty wysłania zgłoszenia. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 1 dzień.
 3. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online.
 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnik otrzyma na liście startowej status Zatwierdzony.
 6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 7. Obowiązuje limit uczestników 500 osób łącznie na wszystkich dystansach.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i zgodność z prawdą podanych przez niego danych i oświadczeń podczas zgłoszenia do zawodów.
 9. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 10. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
 11. Zgłoszenia przez internet przyjmowane będą do dnia 06.2023r. lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.
 12. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy do dnia 06.2023r. W przypadku zmiany przez zawodnika dystansu z dłuższego na krótszy zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie, a w przypadku zmiany dystansu na dłuższy zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty za dystans krótszy, a aktualnej opłaty startowej za dystans dłuższy.
 13. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.
 1. W zawodach TRIATHLON GRUDZIĄDZ obowiązują opłaty startowe.
 

1/8 IM

1/4 IM

 

indywidualnie

w sztafecie

indywidualnie

w sztafecie

do 29.01.2023r.

150

200

200

250

do 2.04.2023r.

200

250

250

300

do 04.06.2023r.

250

300

300

350

do dnia zawodów

300

350

350

400

Dla zapisujących się do końca roku 2022 zniżka 20% !!!

czyli

 

1/8 IM

1/4 IM

 

indywidualnie

w sztafecie

indywidualnie

w sztafecie

do końca roku

120

160

160

200

 1. Termin wpłaty rozumiany jest jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.
 2. Zawodnik ma prawo odsprzedać swój pakiet startowy innej osobie najpóźniej 14 dni przed startem imprezy. Informację taką należy przesłać na adres mailowy organizatora podając imię, nazwisko i rok urodzenia osoby przejmującej pakiet. Opłata administracyjna w wysokości 20 pln jest pobierana od zawodnika przejmującego pakiet startowy.
 3. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
  Uczestnik wnioskujący o wystawienie faktury powinien :
       - zapisać się na zawody na stronie zapisów
       - nie dokonywać wpłaty poprzez system zapisów
       - dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na konto MORiW
  67 1020 5040 0000 6902 0116 4748 w tytule wpłaty podając „dystans, imię, nazwisko”
  czyli np. „1/8,Marian,Kowalski” albo „sztafeta ¼,Kasia,Grzywacz”
        - napisać mail na adres        a.majta@moriw.grudziadz.pl      podając imię i nazwisko oraz dane do faktury.”
 4. W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona w całości na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.
 1. Depozyt dla Uczestników znajdować się będzie na terenie Ośrodka MORiW w oznakowanym miejscu.
 2. Depozyt czynny będzie w dniu Imprezy w godzinach określonych w PROGRAMIE IMPREZY
 3. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostarcza Organizator w pakiecie startowym.
 4. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
 5. W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami Uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika.
 6. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
 7. Rzeczy nie odebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.
 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów
 1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „TRIATHLON GRUDZIĄDZ – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.
 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 8:00
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, czip startowy, pamiątkowy upominek, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal.
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie imprezy spowodowane z winy Uczestnika.
 7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie imprezy.
 9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających imprezę.
 10. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 11. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 12. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe i czepki. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych i czepkach grozi dyskwalifikacją zawodnika
 13. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez sztafetę oznacza zgubienie pałeczki sztafetowej i jest równoznaczne z dyskwalifikacją sztafety.
 14. Zgubienie czipa do pomiaru czasu przez zawodnika równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika, z powodu na brak możliwości kontroli przebycia wszystkich punktów kontrolnych.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator rozstrzyga wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.
 17. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 18. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Scroll to Top